De taak en verantwoordelijkheid van de jury, hoe zit dat nu precies?

Alles wat ik jullie in deze blog ga vertellen over de taak en de verantwoordelijkheid van de jury is terug te vinden in het wedstrijdreglement. Ik heb ervoor gekozen om de teksten letterlijk over te nemen.

Algemeen.

Ruiters kiezen er zelf voor om hun vorderingen in de africhting van het paard, tijdens het rijden van een proef op een wedstrijd, ter beoordeling te overleggen aan een jurylid. De ruiter heeft vaak een bepaald verwachtingspatroon en hoopt / verwacht dit terug te vinden in de beoordeling van het jurylid. Dat in de realiteit van de wedstrijd in de eindbeoordeling van de jury dit verwachtingspatroon van de ruiter niet altijd bewaarheid word is een gegeven waarmee ruiter en jury zullen moeten leven. Dit is onvermijdelijk bij elke jurysport.

Vast staat dat elke ruiter, veel tijd en geld investeren in hun sport en in het algemeen maximaal gemotiveerd zijn om het zo goed mogelijk te doen. De ruiters hebben recht op een goed gemotiveerde jury. Een jury die goed voorbereid is op zijn taak als jury. De jury dient de te beoordelen proeven te kennen, zodat er volledige aandacht kan zijn voor de verrichtingen van de combinatie in de ring.

Beoordeling en weergave bekwaamheid.

Een jury houdt altijd het skala van de africhting voor ogen. De juiste beeldvorming van het goed gereden paard en heeft tevens een goed beeld van hoe de betreffende oefening eruit dient te zien. Een jury tracht altijd in oog te houden wat goed is in een oefening. Een  jury zorgt ervoor geen foutenkijker te worden. Juryleden willen een blij paard zien gaan in de ring.

De rijkunstige beoordeling moet altijd voor gaan boven de beoordeling van de absolute juistheid van het figuur of de exacte plaats van uitvoering. Een aantal oefeningen staan weliswaar aangeduid in de proeven als uit te voeren op een bepaalde plaats. Maar kan door de voorgeschreven manier van uitvoeren nooit op die plaats van de letter exact uitgevoerd worden. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de progressieve overgangen in de lagere klassen en de eenvoudige galopwisseling.

De jury kent de betekenis van de waarderingscijfers (0 t/m 10) en past de spreiding van deze cijfers op de juiste manier toe. Alle bewegingen, die door de jury met cijfers gewaardeerd moeten worden, zijn in de proeven van afzonderlijke elkaar opvolgende nummers voorzien.

Taak en verantwoordelijkheid van de jury.

De belangrijkste taak van de jury is het beoordelen van de prestatie en daarmee het vaststellen van het resultaat van de deelnemende combinaties. De jury bepaalt daarmee het eindklassement van de rubriek en/of de wedstrijd. Omdat een jury ook toe moet zien op de naleving van de reglement, word ook de nodige reglementenkennis verwacht. Regelmatig worden er wijzigingen in het reglement aangebracht. Deze gaan in per 1 april. Via de internetsite van de KNHS, KNHS – nieuws en de Paard & Sport kan een jurylid op de hoogte blijven van deze aanpassingen. 

Er dient te worden gehandeld in de geest van het reglement. In twijfelgevallen dient het reglement te worden uitgelegd in het voordeel van de ruiter. Van alle juryleden wordt verwacht dat zij in staat zijn om in volledige onafhankelijkheid de combinaties te beoordelen.

 Ervaringsbehoud en bijscholing.

Het behalen van de bevoegdheid wil nog niet zeggen dat men een garantie heeft op het goed beoordelen van dressuurproeven. Hiervoor moet eerst ook veel ervaring worden opgedaan. Om een minimum aan ervaring te krijgen en te behouden, dient een jurylid minstens 5 maal per jaar op een wedstrijd te jureren. Nergens staat dat het niet meer mag zijn dan 5 maal per jaar. Het is juist aan te raden meer te jureren. Daarnaast dient een jurylid zijn kennis op te peil te houden en te verbreden. De mogelijkheden hiervoor zijn onder andere het volgen van de verplichte bijscholingsbijeenkomsten. Maar ook het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van gerichte instructieve bijeenkomsten. Tijdens een wedstrijd mag de organisatie maximaal 40 combinaties ter beoordeling aanbieden.

In mijn volgende blog ga ik jullie de cijfers verklaren.