Er wordt veel over ze gesproken, de toezichthouder op het voorterrein bij KNHS dressuurwedstrijden. Maar wat doen ze eigenlijk? Iedereen vraagt het zich af en niemand kan er een correct antwoord op geven.

Zal ik jullie vraag dan maar beantwoorden?

Ik kan proberen om jullie vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Dat ik zeg proberen ben je misschien niet van mij gewend. Maar ik moet wel zeggen proberen omdat de KNHS recent een succesvolle pilot gedraaid heeft in alle regio’s voor toezichthouder en de taak en verantwoordelijkheid op dit moment nog te beperkt is opgenomen in het algemeen wedstrijdreglement. Maar dat zal niet lang meer duren.

Uit de verslagen van het dressuurforum bleek dat het goed voor de dressuursport is dat er toezichthouders op het voorterrein aanwezig zijn. Eerder was deze toezichthouder er alleen tijdens kampioenschappen. De KNHS heeft het besluit genomen om de rol van toezichthouder verder door te ontwikkelen met input van de leden van het dressuurforum. Maar goed, die vraag is nog steeds niet beantwoord natuurlijk. Wij zien toe op het welzijn van de paarden tijdens het rijden, controleren of het harnachement toegestaan is en op de juiste wijze is aangebracht. Toezichthouders controleren  op de aanwezigheid van bloed. We kijken of de hulpmiddelen toegestaan zijn en op de juiste wijze gebruikt worden en zien toe of ruiters die rijbaanregels op correcte wijze hanteren. En dat laatste werkt weer sfeerverhogend.

Wij zijn absoluut geen foutenkijker.

Het is een fabel dat toezichthouders foutenkijkers zijn. Net zoals een jurylid geen foutenkijker mag zijn, mogen wij dat ook niet zijn! Wij hebben de mogelijkheid om juist een educatieve rol te spelen. We kunnen de ruiter vragen waarom deze geen voorrang verleende aan het zogenaamde toekomende verkeer op de hoefslag. We kunnen uitleggen waarom de veelbesproken neusriem niet strak aangesnoerd mag worden. De ruiter die de neusriem veel te los heeft bevestigd kunnen we uitleggen dat te los ook niet goed is voor een paard. Daarnaast “volgen” we het losrijden ook op de wijze waarop losgereden wordt. Als een ruiter het paard achter de loodlijn rondstuurt zullen we vragen waarom de ruiter dit doet en verzoeken om het paard op correcte wijze verder op te warmen.

Het is jammer dat het nodig is.

Het is jammer dat de functie toezichthouder op dit moment nodig is. Dressuurruiters houden van hun paard en willen een beoordeling van de jury ter bevestiging of zij op de juiste wijze de weg naar de top aan het bewandelen zijn. De weg naar de top is niet voor iedereen weggelegd. Je zult een pad volgen met zogenaamde hoge bergen en diepe dalen. Topsport bedrijven is continu zoeken naar uiterste in trainingen om “beter” te worden. Echter zijn de manieren niet altijd beter. En wij, de toezichthouder, zien er dus op toe dat de deelnemer op correcte wijze het paard voorbereid op de proef.

Respect voor de toezichthouder.

Ik wil mijn respect uitspreken aan mijn collega juryleden die veel tijd opofferen om mee te draaien in de pilot de toezichthouder. Ik denk dat we allemaal gedreven officials in de paardensport zijn die ons steentje willen bijdragen aan het behoud van de paardensport. Aan de dressuurruiter wil ik vragen toon wat respect voor de toezichthouder. Zij staan daar om de jou sport mogelijk te maken. Zij zoeken geen fouten, zij willen een positieve bijdrage leveren aan de sport, onze paardensport!

De rol van de toezichthouder.

De rol van de toezichthouder is tot dusver heel duidelijk. Hoe deze rol in de toekomst verder ingevuld gaat worden. Of er straks echt bij elke dressuurwedstrijd een toezichthouder aanwezig is, zal in de toekomst blijken. Bij de KNHS zijn ze daar vast nog niet over uitgesproken.