Foutje bedankt…!!!

De plank misslaan.

Schreef ik onlangs over het verschrikkelijke (voor mij dan) bericht dat Zorro besmet is met een ernstige worminfectie. Kan ik jullie nu vertellen dat het laboratorium de plank mis geslagen heeft. De eerste werkdag na het bekend maken van de uitslagen van het mestonderzoek hebben we meteen contact opgenomen met onze dierenarts. Die heeft dezelfde dag onze stal nog bezocht en de uitslagen nader bekeken. En wat blijkt het laboratorium had verkeerde waardes gehanteerd en gelukkig is er geen sprake van een ernstige worminfectie.

Ken je paard.

Ik was behoorlijk geschokt door de uitslagen. Zorro vertoonde geen 1 van de mogelijke  symptomen die bij een ernstige worminfectie thuis horen. Voor een paard van zijn leeftijd ziet hij er namelijk gewoon heel gezond uit. Aan zijn gedrag was ook niets op te merken. Met mesten had ik nog nooit iets in de mestballen aangetroffen. Mijn stalbazen vonden ook dat de diagnose ernstige worminfectie niet aan Zorro toebehoorde en hebben daarom de dierenarts uitgenodigd. Uiteraard is dit allemaal in stilte gebeurd om geen onnodige paniek te veroorzaken bij de andere stalklant. Op advies van de dierenarts hebben we Zorro wel een wormenspuit gegeven, de dagen erna is er niets in zijn mestballen aangetroffen.

Nog meer goed nieuws.

De wormen zouden oorzaak zijn omdat Zorro door zijn leeftijd door de jonge heren naar het slechte gras gestuurd werd….. Mooi niet! Zorro is in de koppel de weide ingegaan, de koppel bestaat uit nog 2 jonge heren. Die 2 vonden het nodig om hun blijdschap te uiten dat ze eindelijk in de koppel naar buiten gingen. Zorro wees de jonkies direct de plaats, legde ze waarschijnlijk uit verspil geen onnodige energie, eet en geniet dat we weer in de weide mogen!