Er werd mij gevraagd moet het jurykorps op de schop? 

De KNHS heeft veel zeer kundige juryleden opgeleid. De vraag naar juryleden, met name voor de IZ juryleden (bevoegdheid tot en met ZZ – Licht) is ongelooflijk hoog. Om de kwaliteit van juryleden te waarborgen worden er slechts 25 cursisten opgeleid dit jaar. Ik denk dat de KNHS heel veel waarde hecht aan kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Bijscholingen.

Zo is de KNHS continu de verplichte bijscholingen voor juryleden aan het verbeteren. In de provincie Zeeland is deze week gestart met een geheel nieuwe invulling van deze verplichte bijscholing. Maar neem ook het officialcongres, vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Een hele leerzame volle dag voor juryleden. Doordat Horse Event dit jaar letterlijk in het water viel, ging het congres in eerste instantie niet door. Maar toch heeft de KNHS het voor elkaar gekregen om de datum te verplaatsen en op 26 oktober alsnog het congres in afgeslankte vorm te organiseren.

Ik vindt het zelf heel belangrijk dat je deelneemt aan bijscholingen om je kennis op te peil te houden. Volgens mij noemen mijn collega’s mij ook wel eens de bijschooljunkie. Bijscholingen kunnen vooral heel leerzaam zijn door te luisteren en te kijken wat je collega doet. Je kunt van elkaar leren!

Meningen verschillen.

Ieder mens verschilt van mening, gelukkig maar. Maar hierdoor kan het zijn dat je juryverschillen krijgt. Mijn ervaring leert me dat meningen niet zo heel vaak verschillen maar de plek waar de aandacht naar toe gaat juist wel. Dr. Inga Wolframm heeft een onderzoek uitgevoerd onder Grand Prix juryleden. Dit onderzoek was vooral gericht op waar de aandacht naar uit gaat tijdens het jureren. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen 2 juryleden naar exact hetzelfde punt kijken. Zo zagen wij 9 paar ogen gericht op het voorbeen en 2 paar ogen naar het achterbeen kijken. De aandacht van de jury verloren kan gaan op momenten dat de organisatie coupons komt halen en vraagt of zij nog een consumptie kunnen aanbieden, het moment dat er daadwerkelijk iets genuttigd kan worden en wanneer er te veel starts worden aangeboden aan de jury. Persoonlijk vindt ik het heel storend als ik tijdens de proef gestoord wordt door een couponrunner of een medewerker van de catering.

Daarnaast heeft ieder jurylid nog specifiek eigen dingen waarop zij focussen, zo zal de ene jury benadrukken dat deze graag vloeiende overgangen wil zien tijdens de proef, maar een ander juist de hoek in gereden wil zien. Maar alle juryleden zullen ingedachte houden dat aan hen de taak is het klassement op te maken aan de hand van het scala van de africhting en de juiste cijfers per onderdeel toekent aan de deelnemers.

Puntenverschillen.

Ieder weekend staat sociaal media er weer vol mee, posts van ruiters die klagen over puntenverschillen. Bij het mennen, vooral in de samengestelde sport, gaan de juryleden na afloop van de rubriek nabespreken. De hele stapel protocollen wordt in de hand genomen. Geloof me, per deelnemer 3 protocollen, die stapel is best groot. Bij een puntenverschil van 15 of meer op het eindtotaal wordt dit een bespreekgeval. Wat heeft de ene jury wel of juist niet gezien? Dit zijn leermomenten. Als jury vindt ik het altijd fijn voor de deelnemers als de plaatsing overeenkomt en de punten op 1 lijn zitten. Dat er verschil zit in het eindtotaal, daar kan je bijna niet aan ontkomen. De hoofdjury bij C bekijkt alles vanuit een hele andere positie en hoek dan de jury bij H of bij B. Natuurlijk baal ik er wel eens van als ik bijvoorbeeld 12 punten hoger zit dan mijn collega. Dat vindt ik vervelend voor de ruiter.

Jury’s onder vuur.

Juryleden liggen onder vuur. En dan met name op sociaal media. Wellicht dat dit 1 van de reden is dat er het afgelopen jaar best veel juryleden hun taak hebben neergelegd. Juryleden steken heel veel vrije tijd in het jureren. Daarnaast investeren ze tijd in het volgen van bijscholingen. Het is de taak van een jurylid om de proeven positief te beoordelen. Ik vraag me alleen af, hoe lang juryleden deze positieve instelling nog kunnen handhaven zolang als ruiters de juryleden onder vuur mogen nemen. In een post die ik last, beschuldigde de ruiter dat de juryleden haar het plezier in de wedstrijdsport afnam. Zulke woorden kunnen ertoe lijden dat juryleden het plezier in de wedstrijdsport verliezen en hun taak neerleggen. Lieve mensen, we hebben elkaar allemaal nodig, zonder deelnemers geen wedstrijd, zonder juryleden geen wedstrijd.