Ik schreef onlangs dat jureren ook mindere kanten heeft. Je leest de blog hier. Straffen vinden wij, juryleden, echt niet leuk om te doen! Vaak denken ruiters van wel. Maar integendeel.

Wanneer krijg je nu strafpunten?

Wij moeten strafpunten geven voor:
•Iedere vergissing in het programma, iedere weglating, iedere inbreuk op de volgorde van hetgeen moet worden getoond, het niet beginnen van de proef binnen 45 seconden nadat het startsein is gegeven of het beginnen van de proef zonder dat er een startsein is gegeven. In de Kür op muziek niet de ring binnen komen na 20 seconden muzikaal intro, wordt ongeacht of dit al dan niet door een (bel)signaal van de (voorzitter van de) jury is aangegeven als volgt bestraft: – eerste keer : 2 strafpunten – tweede keer : 4 strafpunten – derde keer : uitsluiting Voor de Kür op muziek geldt; – eerste keer : -1% van de totaalscore – tweede keer : -2% van de totaalscore – derde keer : uitsluiting.
•Indien meer juryleden tegelijkertijd dezelfde proef beoordelen is het oordeel van de voorzitter van de jury bepalend voor de toekenning van strafpunten. Dit is van toepassing voor de uitvoering van een bepaald onderdeel van de proef; de overige juryleden dienen zich daaraan te conformeren.
•De strafpunten dienen, onder vermelding van de reden waarvoor zij zijn toegekend – duidelijk in de tweede kolom, naast het oorspronkelijk voor het desbetreffende onderdeel van de proef toegekende cijfer op het protocol van de deelnemer te worden vermeld. Op de FEI-protocollen worden zij onderaan het protocol van elk jurylid vermeld onder verwijzing naar het onderdeel waarvoor de strafpunten van toepassing zijn. Zij worden op het protocol van elk jurylid afgetrokken van het totaal aantal punten dat aan de desbetreffende deelnemer is toegekend.

Ook moeten wij strafpunten geven voor:

•Bij gebruik van niet toegestane hulpmiddelen tijdens de proef, die echter wel toegestaan zijn bij het losrijden, dient dit onmiddellijk hersteld te worden. Dit moet bestraft worden als een vergissing en dient de proef opnieuw begonnen te worden. Indien een deelnemer niet in de voorgeschreven kleding of met het voorgeschreven harnachement de ring betreedt, moet dit onmiddellijk hersteld worden. De jury dient deze onregelmatigheid te beoordelen als een vergissing in de proef en de proef dient opnieuw begonnen te worden in de voorgeschreven kleding of het voorgeschreven harnachement. Als de deelnemer de hulpmiddelen, de kleding of het harnachement niet kan corrigeren, mag de jury het opnieuw beginnen van de proef niet toestaan en volgt uitsluiting. Bij het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan volgens dit reglement volgt uitsluiting van de combinatie.
•Wanneer de jury verzuimd heeft in te grijpen vóór de inzet van het derde onderdeel, mag de combinatie de proef verder uitrijden, zonder verdere consequenties voor de beoordeling, echter met het aanrekenen van een vergissing op deze overtreding. Zou dit de derde vergissing zijn, dan volgt alsnog uitsluiting.
•De regeling van strafpunten is ook van toepassing op de afdelingsdressuur

Uitsluiting en Diskwalificatie.

Als we een deelnemer moeten uitsluiten, betekent dit dat de combinatie de proef niet verder mag afmaken. Deze uitgesloten ruiter mag eventueel, indien van toepassing, de 2e proef wel rijden. Een deelnemer die gediskwalificeerd is, mag niet meer verder deelnemen aan de wedstrijd. Dit zijn beslissingen, die wij juryleden moeten nemen, die ons vaak zwaar vallen. We willen geen deelnemers teleurstellen of straffen maar we moeten ons wel allemaal aan de spelregels van het spelletje houden.
•De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer/combinatie op het desbetreffende protocol en de uitslagenlijst te vermelden en, indien er een federatievertegenwoordiger Wedstrijdreglement Dressuur versie 2013, met wijzigingen 2014, 2015, 2016 en 2017 verwerkt pagina 26 van 40 is aangewezen, een en ander tevens ter plaatse zo spoedig mogelijk gemotiveerd te rapporteren aan de federatievertegenwoordiger.
•Het gebruik van niet toegelaten hulpmiddelen(welke ook niet zijn toegestaan tijdens het losrijden), evenals het overmatig gebruik van toegelaten hulpmiddelen heeft, ter beoordeling van de toezichthouder, (voorzitter van de) jury en/of federatievertegenwoordiger, onmiddellijke uitsluiting of diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg. Het maakt geen verschil of het misbruik plaatsvindt in de ring of op enig ander deel van het wedstrijdterrein, het oefenterrein en/of in de bijbehorende accommodatie.
•De (voorzitter van de) jury dient in het geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie tijdens de proef deze terstond d.m.v. een (bel)signaal te onderbreken en de deelnemer mede te delen dat hij/de combinatie is uitgesloten respectievelijk is gediskwalificeerd.