Wat elke wedstrijdruiter moet weten over de prijsuitreiking op wedstrijden.

Waarom een blog met het onderwerp wat elke wedstrijdruiter moet weten over de prijsuitreiking op wedstrijden? Geschokt heb ik vernomen dat er wedstrijdsecretariaten zijn die niet op de hoogte zijn van de voorgeschreven regels en winnaars van een rubriek naar huis stuurde met enkel een rozet. Dat het voorkomt bij een onervaren organisatie zou ik me kunnen voorstellen, maar deze organisatie deed het al jaren zo en was nog nooit op de regels gewezen, niet door officials maar ook niet door deelnemers.

Bij Bixie moeten alle deelnemers een prijsje krijgen.

Het advies van de KNHS aan organisaties luidt om geen klassement op te maken. Het mag dus wel! MAAR ongeacht of er een klassement wordt opgemaakt alle deelnemers moeten een prijsje krijgen. Wat dat is, mag de organisatie zelf bepalen. Zelf heb ik lichtgevende paardenpennen, DYI armbandsetjes, medailles, kleine borsteltjes etc tegen een leuk bedrag kunnen aanschaffen en de kinderen waren er wijs mee. Sterker nog ponykinderen waren menigmaal jaloers op de bixieprijzen. Zover de “regels” over de prijsuitreiking van de Bixie.

Samenvoegen van categorieën / handicapregeling.

Misschien heb je wel eens gehoord of gelezen dat een rubriek in handicapregeling verreden wordt….. dit betekent simpelweg dat deelnemers in verschillende rubrieken samengevoegd worden tot 1 rubriek. De regels hiervoor staan in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS. Ik benoem ze toch even:

Artikel 5 – Samenvoegen van categorieën/handicapregeling

 1. Het samenvoegen van categorieën: Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te worden uitgeschreven. Er dient per klasse per categorie of combinatie van categorieën een klassement te worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal deelnemers toegestaan in een klasse opeenvolgende categorieën van pony’s samen te voegen. De volgende samenvoegingen zijn mogelijk: A/B, A/B/C; B/C; C/D; C/D/E en D/E.
 2. Handicapregeling:
 3. Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse. b. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, minder dan vier combinaties deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse.
 4. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle deelnemers de proef/het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
 5. De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen.
 6. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld.
 7. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze worden beoordeeld.
 8. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen wordt verwezen naar het disciplinereglement.
 9. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.

 

En nu de prijsuitreiking.

Vaak het meest spannende moment van dat hele wedstrijdgedoe, de prijsuitreiking, hoe zijn mijn punten, zou ik een prijs hebben want het ging wel lekker vandaag. Ook dit lees je na in het Algemeen Wedstrijdreglement. 1 op de 4 deelnemers heeft prijs, rijden er 5 deelnemers de 1ste proef dan moeten er 2 prijzen uitgereikt worden voor deze proef, zijn er maar 3 deelnemers die de 2e proef ook starten wordt er dus slechts 1 prijs uitgereikt voor de 2e proef.

Artikel 51 – Prijsuitreiking/Parade

 1. Prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan de deelnemer, die met het desbetreffende paard in de desbetreffende rubriek is geklasseerd.
 2. Prijswinnaars zijn verplicht te paard en met het paard waarmee zij aan de wedstrijd hebben deelgenomen voor de prijsuitreiking in de ring te verschijnen. De jury kan hierover afwijkend besluiten.
 3. Met uitzondering van dekens, die door de sponsor van de wedstrijd of rubriek of door de wedstrijdorganisatie worden aangeboden, mag er tijdens prijsuitreikingen niet met dekens worden gereden. De jury kan hier, bij bijzondere omstandigheden, een uitzondering op maken.
 4. Indien de prijzen niet te paard in ontvangst behoeven te worden genomen, zijn de prijswinnaars verplicht in tenue bij de prijsuitreiking te verschijnen. De jury kan hierover afwijkend besluiten.
 5. Niet uitgereikte prijzen of onterecht gewonnen prijzen vervallen aan de wedstrijdorganisatie.
 6. De prijzen van individuele dressuurrubrieken dienen bij een maximum van 2 dressuurringen, binnen een half uur nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende rubriek de dressuurproef heeft beëindigd, te zijn uitgereikt.
 7. De prijzen van individuele dressuurrubrieken dienen, tot een maximum van 10 dressuurringen, binnen een uur nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende rubriek de dressuurproef beëindigd heeft, te zijn uitgereikt.
 8. Bij 11 of meer dressuurringen dienen binnen twee uur, nadat de laatste deelnemer van de desbetreffende rubriek de proef heeft beëindigd, de prijzen te zijn uitgereikt.
 9. De prijsuitreiking van springrubrieken dient bij voorkeur direct na afloop, doch uiterlijk binnen een uur na afloop van de desbetreffende rubriek plaats te vinden. 10. Wanneer in het vraagprogramma is vermeld, dat een parade wordt verreden, staat het een deelnemer vrij hieraan deel te nemen.

Yes je had prijs, maar waar heb je dan recht op?

Artikel 49 – Geldprijzen/Waardebonnen/Kunst- en gebruiksvoorwerpen

 1. Prijzen bij wedstrijden kunnen bestaan uit geldprijzen, waardebonnen en kunst- en gebruiksvoorwerpen. Rozetten worden niet als prijs beschouwd.
 2. Wanneer geldprijzen worden uitgereikt bestaat er geen verplichting tot het uitreiken van bekers of ander eremetaal.
 3. In het vraagprogramma dient duidelijk aangegeven te worden welke prijzen worden uitgereikt.
 4. Wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen moeten de gelijk geplaatste deelnemers de voor hen gezamenlijk bestemde prijzen evenredig onder elkaar verdelen. Indien het voorwerpen betreft moet worden geloot. Een afwijkende regeling kan gelden, mits deze is opgenomen in het door de KNHS goedgekeurde vraagprogramma of wanneer een afwijkende reglementaire bepaling in een disciplinereglement is opgenomen.

Met ingang van 1 april 2017 mogen wedstrijdorganisaties zelf het inschrijfgeld vaststellen. Ik vindt dat als je een gebruiksartikel als prijs uitgereikt krijgt dit wel in verhouding moet zijn met het inschrijfgeld. Stel je betaald per proef € 12,50 inschrijfgeld, laat je dan niet afschepen met een pak lederdoekjes van de Action als eerste prijs.

Artikel 50 – Rozetten

 1. Iedere prijswinnaar ontvangt een rozet. Een organisatie kan een plaatsingsrozet of herinneringsrozet uitreiken. Indien een plaatsingsrozet wordt uitgereikt mag niet worden afgeweken van de kleuren als omschreven in lid 2. Herinneringsrozetten dienen uit ten minste 2 kleuren te bestaan.
 2. De klassering van prijswinnaars wordt door middel van plaatsingsrozetten als volgt aangeduid:

 

 1. Kampioensprijs: plaatsingsrozet in de nationale driekleur
 2. Eerste plaats: oranje plaatsingsrozet
 3. Tweede plaats: rode plaatsingsrozet
 4. Derde plaats: witte plaatsingsrozet
 5. Vierde plaats: blauwe plaatsingsrozet
 6. Vijfde plaats: groene plaatsingsrozet
 7. Zesde en volgende plaats(en): roze plaatsingsrozet

 

 1. Een plaatsingsrozet in de nationale driekleur mag uitsluitend worden uitgereikt aan combinaties of spannen die een kringkampioenschap, een regiokampioenschap, een districtskampioenschap, een KNHS-kampioenschap of een Nederlands Kampioenschap hebben behaald.
 2. Tijdens een rubriek mogen paarden niet getooid zijn met rozetten, die in een andere rubriek behaald zijn.
 3. Bij alle disciplines dient per rubriek tenminste één prijs en rozet per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan te worden toegekend

 

Laat je als prijswinnaar dus geen rozet uitreiken als enige prijs. Je weet nu waar je recht op hebt en hoe de handicapregeling werkt. Spreek een organisatie ook (kalm) aan wanneer ze het reglement overtreden, misschien zijn deze vrijwilligers niet goed op de hoogte wat er beschreven staat.