Mooie uitspraak van dieren houden is niet genoeg om dieren te houden. Ik zag deze uitspraak onlangs voorbij komen, sloeg hem op met de gedachte die komt ooit van pas.

Een dier in het “wild” kan niet altijd voor zichzelf zorgen.

Dieren in het “wild” kunnen over het algemeen heel goed voor zichzelf zorgen. Tijdens hun dagelijkse zoektocht naar geschikte voeding en vers drinkwater leggen zij kilometers af. Hiermee komen ze ook aan hun beweging. Het natuurlijke instinct helpt de dieren om een selectie te maken in het voedingsaanbod. Het zegt ze wat ze wel en wat ze niet kunnen eten. Dieren in het “wild” zijn hier vaak opgegroeid en zijn gewend aan het leven in de kudde.

Door extreme weersomstandigheden, denk aan langdurige droogte, of langdurige regen, extreme vrieskou veranderen de leefomstandigheden en kan het dier soms niet voor zichzelf zorgen.

Eten en drinken behoren tot de dagelijkse behoefte.

Eten en drinken behoren tot de dagelijkse behoefte. Zo kan het dier overleven. Maar als het eten en/of drinken moeilijker te vinden wordt voor het dier, moet de mens de natuur een handje helpen. Bewoners in gebieden waar dieren in het wild leven, nemen vaak die zorg op zich. Dit kan zijn door bijvoorbeeld bevroren water open te breken, zodat de dieren kunnen drinken. Ze brengen ruwvoer naar de dieren, zodat ze genoeg kunnen eten of ze verplaatsen de kudde naar een plek waar wel eten en drinken te vinden is.

Maar in Nederland doen we dit anders.

In Nederland hebben we het natuurgebied de Oostvaarderplassen. Hier leven dieren in het wild. In 1983 zijn ze begonnen met het introduceren van de grote grazers. Deze groep bestaat uit Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten. Door het koufront dat over Nederland trekt, is er in het natuurgebied voor deze groep geen eten meer te vinden. De dieren sterven van de honger!! Nadat men ontdekte dat de dieren niet bijgevoerd worden, door staatbosbeheer, is er via oproepen op sociaal media genoeg ruwvoer aangeboden.

Maar het mag niet gebracht worden! Sterker nog er is beeldmateriaal waarop te zien is, dat staatbosbeheer het gedoneerde ruwvoer bij de dieren weghaalt! Het hoognodige ruwvoer dat de dieren nodig hebben om te overleven wordt van de afgenomen. Als je toch gaat, riskeer je zelfs bekeurd te worden! Staatbosbeheer, als je dieren houdt, moet je er ook voor zorgen!

Kom in actie..!!

Ik vroeg aan vrijwilliger, Annemieke van Straaten, die zich al dagen inzet levert. Met eigen handen ijs gebroken heeft omdat de dieren geen druppel te drinken hebben. Heb jij voor mij wat feiten? De beelden zeggen genoeg kreeg ik als antwoord. En dat is zo. De beelden zijn hartverscheurend. Ondanks dat de partij voor de dieren vorig jaar het standpunt innam dat er einde van de paardensport moet komen, houden zij zich nu stil! Laten wij voor deze dieren spreken……

Want jij kunt in actie komen, voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Zondag 4 maart om 12:00 uur zal er actie gevoerd worden! De actievoerder zullen spreken namens die dieren die geen stem hebben! Meld je op de Kitsweg 1 in Lelystad en spreek namens de dieren die geen stem hebben. Van dieren houden is niet genoeg om dieren te houden!